Fotballstyret

FUNKSJON


NAVN
ANSVARSOMRÅDETLF.:
Leder:Per Aarsbog

-Driften av fotballgruppa984 25 652
Nestleder
:Øystein R. Andersen

-Stedfortreder for leder, materialforvalter, forefallende

92817531
Kasserer:Marianne Trømborg-regnskap, overganger, fakturering,
forefallende
924 42 948

Sekretær

:Minna Thomsen
-Medlemsregister, inn-/utmelding, referater, forefallende
957 49 380
Styremedlem:Umair Iqbal-Trenerkontakt/sportslig utvalg483 56 786

Styremedlem:Morad Jarodi-Markedsføring, web-/epost-ansvarlig960 40 703

Styremedlem

:Hans Bull-Baneansvarlig, vaktmester934 81 612
Styremedlem:
Monica Kongsro-Buraas
-

Forefallende


Varamedlem

:Dan Kildal
- Post(logg)/innkommet e-post908 44 909

Valgkomité : Styret
Powered by: Bloc