Fotballstyret


FUNKSJONNAVNANSVARSOMRÅDETELEFON
LederØystein Andersen
Driften av fotballgruppa, overganger
928 17 531
NestlederYong SrikhamthaStedsfortreder for leder, sponsorer og dugnader
405 20 000
Kasserer/
medl.ansvarlig

Regnskap, fakturering, overganger,
medlemsregister, inn/- utmeldinger


StyremedlemUmair Iqbal
Trenerkontrakt/sportslig utvalg
483 56 786
StyremedlemBright OwusuUtstyr
StyremedlemLasse Reiersen-GravdalWebansvarlig467 66 000
VaraDan Kildal
Post(logg)/innkommet e-post908 44 909

Mail til styret:

Valgkomite: styret

styret@romsas-il.no


:
Levert av IdrettenOnline