Fotballstyret

FUNKSJON


NAVN
ANSVARSOMRÅDETLF.:
Leder

:

Øystein Andersen

-Driften av fotballgruppa, materialforvalter928 17 531
Nestleder
:Monica Kongsro-Buraas

-Stedfortreder for leder, forefallende

954 24 510
Kasserer:Marianne Trømborg-regnskap, overganger, fakturering,
forefallende
924 42 948

Medlemsansvarlig

:Minna Thomsen
-Medlemsregister, inn-/utmelding, referater, forefallende
957 49 380
Styremedlem:Umair Iqbal-Trenerkontakt/sportslig utvalg483 56 786

Styremedlem:Morad Jarodi-Markedsføring, web-/epost-ansvarlig960 40 703

Styremedlem

:Hans Bull-Baneansvarlig, vaktmester934 81 612
-Varamedlem

:Dan Kildal
- Post(logg)/innkommet e-post908 44 909

Valgkomité : Styret
Powered by: Bloc