INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROMSÅS IDRETTSLAG 04.06.2020

Postet av Hovedstyret den 1. Mai 2020

ÅRSMØTE I ROMSÅS IDRETTSLAG 04.06.2020 KL 19.00 AVHOLDES I ROMSÅS IDRETTSHALL.

Frist for innsendelse av forslag til årsmøtet, mandag 18. mai. Forslag sendes sissel.smeby1@gmail.com og kopi til mohamedachalhi177@hotmail.com

Romsås IL ønsker å gjennomføre årsmøtet i samsvar med helsemyndighetenes vedtak og anbefalinger, samt ha et årsmøte med fysisk oppmøte. 

Vi ber dere derfor sende oss en mail til medlemsreg@romsas-il.no med info om du / dere ønsker å være til stede på årsmøtet.

Vi setter pris på om infoen kan komme oss i hende innen 29.05.2020 slik at vi kan ha en oversikt over ca hvor mange som kommer slik at vi kan overholde kravene til helsemyndighetene. 

Årsmøte er åpent for alle medlemmer som fyller kravene vedrørende medlemskapet.

Mvh

Romsås IL 

v/ styret

Årsmøtepapirer finner dere her, de blir lagt ut fortløpende og senest 28.05.2020

Saksdokumenter: 
ÅRSRAPPORT FOR 2019.pdf
Regnskap 2019 alle grupper med budsjett 2020.xls
Romsås IL's totalregnskap 2019 med noter og budsjett 2020.pdf
Styrets økonomiske årsberetningt for 2019.pdf
Revisors beretning for 2019.pdf

Forslag:
Forslag til årsmøte i Romsås Idrettslag.pdf
Forslag 2 til årsmøtet i Romsås Idrettslag..pdf
Romsås idrettslags lov endring  § 16, forslag markert i rødt.pdf

Virksomhetsplan Romsås IL.pdf
Valgkomiteens innstilling 2020.pdf
Forslag på valgkomite.pdf


Nyhetsbrev

Postet av Hovedstyret den 19. Mar 2020
En krevende tid

Til alle våre idrettslag: - vi vet at mange nå er usikre på hva som skjer videre og hva som er rett å gjøre. Der er vi alle. Det eneste vi vet at er at dette året ikke blir som alle andre. Det bør alle forberede seg på. Frykt for store økonomiske tap er der allerede og noen idrettslag vil kunne havne i en alvorlig økonomisk krise. Vi i idrettskretsen er der for å hjelpe så godt vi kan og fremme idrettslagenes behov overfor myndighetene.

Vi må ta ansvar

Mange spør om man kan gjøre det ene eller det andre av idrettslig aktivitet. Vi oppfordrer til ikke å tøye grensene, men utvise samfunnsansvar og strengt forholde
seg til de begrensninger som er gitt av våre myndigheter. Nå må vi delta i fellesskapets dugnad og sette individuelle behov til side. Vi håper på gradvis oppmykning av de forbud som er gitt, men er forberedt på at det vil være strenge restriksjoner for idrettslig aktivitet over lengre tid.

Vi oppfordrer alle medlemmer og idrettsvenner til lojalt å stille opp for sine idrettslag, betale sine fakturaer om du kan, samt hjelpe til når man blir spurt. Samtidig må også idrettslag ta inn over seg at mange kan få en presset personlig økonomi i tiden fremover og bør vise fleksibilitet for å ta vare på sine medlemmer. Når idrettsaktiviteten kan skyte fart igjen trenger vi alle våre medlemmer og idrettslag som raskt er i stand til å fylle hverdagens behov for barn, unge og voksne.

Vi forventer hjelp

Vi er opptatt av at de samme myndigheter som lagt ned forbud mot vår aktivitet og bedt om vårt bidrag til samfunnsdugnaden kommer med en utstrakt hånd. Vi forventer at offentlige krisepakker også gir idrettslagene den støtte de trenger for å kunne overleve og ta opp igjen sin samfunnsrolle for barn og unge når hjulene kommer i gang igjen. Da vil idrettslagenes betydning være viktigere enn noen gang for å skape aktivitet, samhold og trygghet.

Vi er opptatt av at ikke økonomiske utfordringer i idrettslag skal bli et hinder i vårt målrettede arbeid mot økonomiske barrierer i idretten. Da kan ikke et etterslep med økonomiske utfordringer belaste våre idrettslag.

Vi forventer klare signaler fra stat og kommune om hvilken ekstra støtte idretten vil få i denne krevende situasjonen, men forstår at det kan ta litt tid før alle svarene ligger på bordet. Dog er det viktig for oss i idrettskretsen å være tydelig på at vi er et effektivt forvaltningsorgan med lokalkunnskap som raskt kan overføre støtte til de som trenger det etter de rammer og kriterier vi får fra det offentlige.

Idrettslag kan sammenlignes med små bedrifter, og har betydning for mange flere enn seg selv. Når små- og mellomstore bedrifter er en del av statens krisepakker forventer vi at også idrettslag blir en del av dette.

Vi er der for å hjelpe

Det er et stort behov for informasjon og kunnskap om de utfordringer mange står midt i. Sammen med idrettsforbundet har vi jobbet intenst med å sammenstille svar på mange av de spørsmål som har kommet. I egen sak har vi oppsummert det viktigste og linket til underliggende informasjonssider. Ta kontakt med oss om du har ubesvarte spørsmål eller trenger gode råd. Send oss helst en e-post til oslo@idrettsforbundet.no

Med beste hilsener,

Sveinung Oftedal, styreleder
Magne Brekke, generalsekretær
Ti råd til idrettslag i Oslo


Oslo Idrettskrets - Brynsveien 13, 0667 Oslo Norge


                 

                                                         


                                                  Årsmøte for Romsås Idrettslag er avlyst inntil videre !

Postet av Hovedstyret den 12. Mar 2020

Årsmøtet for Romsås Idrettslag er flyttet fra Klubbhuset på Humleby til Romsåshallen.

Romsås IL Aktivitetsdag

Postet av Hovedstyret den 26. Feb 2020

ROMSÅS IL AKTIVITETSDAG – 1. Mars kl 12.00  


ROMSÅS IL INVITERER ALLE BARNEFAMILIER OG BEBOERE PÅ ROMSÅS TIL ÅPEN HALL.
DAGEN VIL BY PÅ ULIKE AKTIVITETER FOR BARN OG VOKSENE, ROMSÅS-GUTTEN BRIGHT SKAL OPPTRE OG TIDLIGERE LANDSLAGSSPILLER MOUNIR HAMOUD KOMMER FOR Å HOLDE ET INSPIRERENDE FOREDRAG OM IDRETTSGLEDE OG GODE VERDIER.
DET VIL VÆRE ULIKE STANDS DER DE SOM ØNSKER KAN FÅ INFORMASJON OM DE ULIKE IDRETTENE ROMSÅS IL TILBYR, SAMT KONKURRANSER MED PREMIER OG ÅPEN KIOSK.

Klikk linken under for mer....

ROMSÅS IL AKTIVITETSDAG.pdf  (Program)Innkalling til Årsmøte 25.03.2020

Postet av Hovedstyret den 18. Feb 2020

Årsmøte for Romsås Idrettslag avholdes: Dato: 25.03.2020 tid: kl 19.00 Sted: Humleby

Saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på hjemmesiden senest en uke i forkant

Frist for innsendelse av forslag tirsdag 10.03.2020

Forslag sendes til: Kjell: kjellk@getmail.no med kopi til Sissel: sissel.smeby1@gmail.com

Romsås IL oppfordrer flest mulig av våre medlemmer til å komme på vårt årsmøte, her kan du påvirke Romsås ILs retning videre.

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet.

Årlige møter for gruppene

Aerobic:              Dato: 24.02.2020            Tid: kl 19.00       Sted: Gymsalen på Svarttjern sk.

Fotball:                Dato: 10.03.20                 Tid: kl 19.00      Sted: Klubbhuset på Humleby

Håndball             Dato: 09.03.20                 Tid: kl 18.30       Sted: Klubbhuset på Humleby

Orientering:         Avholdt 13.02.2020

Turn                     Dato: 11.03.20                 Tid: kl 17.30       Sted: Bjøråsen Idrettshall

Saksliste for gruppene vil bli lagt ut på gruppens side senest 1 uke før det årlige møte

Romsås IL anbefaler at flest mulig møter opp da dere her kan påvirke hvem som gruppen skal foreslå til Romsås IL’s valgkomite for å lede gruppene.