De heldige vinnerne av årets husleielotteri er:


Per Aarsbog
Nina Brodal
Iria + Filip
Heidi Jægtvik
Bjørnar Jacobsen
__________ _ Arnstein Rinden

Gratulerer !!!